Details

  • Type: Sub-task Sub-task
  • Status: Open
  • Priority: Major Major
  • Resolution: Unresolved
  • Labels:
   None

   Description

   Hi all,

   Thầy chắc là mỗi nhóm các bạn đã có sự hình dung và cái nhìn chung về ứng dụng các bạn sẽ tạo ra.

   Thầy muốn mỗi nhóm chốt lại các hạng mục cần thực hiện bằng cách

   Lấy một tờ giấy và gạch đầu dòng các chức năng của ứng dụng, mỗi chức năng trên một dòng.

   • Login
   • Register.
   • Search
   • Create new ....
   • ...

   Lấy một tờ giấy khác gạch đầu dòng những thực thể ứng dụng sẽ làm việc với, mỗi thực thể trên một dòng:

   • UserAccount
   • Order
   • Product
   • ...

   Lấy tờ giấy khác, gạch đầu dòng những giao diện cần xây dựng, mỗi giao diện trên một dòng.

   • Giao diện trang chủ
   • Giao diện login
   • Giao diện Register
   • ...

   Đơn giản, ngắn gọn, không cần giải thích, không cần trình bày ... chỉ là những gạch đầu dòng...

   Sau đó mỗi bạn sẽ thực hiện một gạch đầu dòng, chưa yêu cầu chính xác hoàn hảo 100%, chỉ là có cái gì đó chạy được, nhìn thấy được, kiểm tra được... Cố gắng làm càng nhanh càng tốt.

   Có thể một số bạn cảm thấy không bài bản lắm và trái ngược với môn học UML hay kỹ nghệ phần mềm gì đó mà các bạn đã được học ở SEM III. Thực ra không phải như vậy, quy trình Rational (sử dụng UML) dành Cty có bề dày kinh nghiệm, có đội ngũ nhân lực đông đảo và trong hoàn cảnh lý tưởng là mọi thứ đều đã rõ như ban ngày...

   Ở đây chúng ta không có được nhưng điều kiện đó, nên các bạn có thể sử dụng cách thức đi thẳng vào vấn đề, hướng tới kết quả... Cái này gọi là "học một đằng, làm một nẻo", học vậy nhưng đi làm thì không phải vậy..

   OK, gentlement and Lady, chấm dứt tranh luận, tập trung vào hoạch định những việc phải làm và bắt tay vào làm, Just do it

   Good lucks
   Cong

    Activity

    There are no comments yet on this issue.

     People

     • Assignee:
      Unassigned
      Reporter:
      nguyenkimkong
     • Votes:
      0 Vote for this issue
      Watchers:
      0 Start watching this issue

      Dates

      • Created:
       Updated:

       Time Tracking

       Estimated:
       Original Estimate - 1 week
       1w
       Remaining:
       Remaining Estimate - 1 week
       1w
       Logged:
       Time Spent - Not Specified
       Not Specified